top of page

Att mäta är att veta

Individuell mätning och debitering (IMD)

Med IMD betalar varje hushåll för faktisk förbrukning, istället för en schablonavgift som läggs på månadsavgiften. 

Det blir en rättvis fördelning och den som vill spara på till exempel sin vattenförbrukning, får också mer över i plånboken. 

Med vår app Smarta Hem, kan de boende följa sin egen förbrukning och dess uppmätta kostnad. När medvetenheten ökar kring hur mycket vatten kostar, brukar förbrukningen minska rejält. 

 

Vi hjälper till att förse fastighetsägare/bostadsrättsförening med debiteringsunderlag för uppmätt förbrukning per lägenhet. 

 

Gemensamt elabonnemang i flerbostadshus

I flerbostadshus är det fortfarande vanligt att varje hushåll har varsitt elabonnemnag och betalar varsin nätavgift. Vi hjälper till att säga upp alla privata elabonnemang och istället låta ett större fastighetsabonnemang täcka hela fastigheten. Varje hushåll har varsin undermätare och betalar för faktisk förbrukning till föreningen/fastighetsägaren. 

Att installera solceller ger fastigheter möjlighet att bli självförsörjande på grön el. För att den producerade elen ska kunna tas tillvara på krävs ett gemensamt elabonnemang som täcker hela fastigheten, annars kan den producerade elen bara användas till gemensamma utrymmen såsom hiss och tvättstuga.

Vi samarbetar med Solhybrid som säljer och installerar solceller. 

 

Energioptimera fastigheten 

Fastigheters energinivåer är ofta onödigt höga och kostsamma. För att kunna ringa in energihål krävs kunskap om var värme och vatten tar vägen. Med vår mätning får kunden verktyg för att kunna energioptimera fastigheten.

 

Styrning av värmesystem med temperaturmätning

Temperatur upplevs olika. Genom att mäta inomhustemperaturen får förvaltningen ett underlag för om värmen i en fastighet är inställd på en rimlig nivå.

Med våra temperatursensorer kan värmesystemet styras och optimeras efter faktisk temperatur. 

IMG_0106_edited.jpg

Följ förbrukningen

För att enkelt kunna följa förbrukningen kan varje hushåll få tillgång till ett konto med inloggning, där berörda hushålls mätvärde visas på ett lätthanterligt sätt. Mätvärdena finns tillgängliga på vår hemsida samt på vår mobilapplikation Smarta Hem.
Förvaltning/fastighetsägare erbjuds ett analysprogram för presentation och debiteringsunderlag.

bottom of page