top of page

Morgondagens teknik börjar här

Våra produkter bygger på en internationell teknik, som är en ledande standard för trådlösa mätsensorer. Tekniken har en unik skalbarhet och säkerhet som möjliggör att det trådlösa mätsystemet lätt kan byggas ut efterhand. Säkerhetstänket är högt för att garantera att data är autentiska och data är skyddad med stark kryptering.

Tekniken är ett mesh-nätverk där data sänds trådlöst från router till router tills det når insamlingsenheten. Det sker automatiskt på bråkdelar av en sekund. Om en router slutar att fungera hittar nätverket en annan väg förbi den felande länken. Fördelen med mesh-nätverket är långa räckvidder - själva mätaren kan vara långt från insamlingsenheten.

 

 

En typisk installation i ett flervåningshus ser ut som på bilden och bygger på tre olika enheter, routrar, mätsensorer och en centralenhet.

Routrarna är små, diskreta enheter som bär hela nätverket, de är transportledet för datatrafiken och är alltid påslagna.  Routrarna tar emot data från mätsensorerna som sitter inne i lägenheterna. Mätsensorerna skickar data till den router som är närmast. Om en router skulle sluta att fungera, hittar mätsensorerna direkt en annan router att rapportera till. Att data på detta sätt kan ”hoppa” vidare är en utmärkande egenskap för tekniken som gör det robust och unikt. ”Hoppen” sker automatiskt och mycket snabbt, det tar bara någon hundradels sekund.

Mätsensorerna registrerar förbrukning och skickar kontinuerligt sin information. Data rapporteras efter förinställda scheman. Standardintervallet för rapportering är var tionde minut men rapporteringsfrekvensen kan anpassas efter kundens behov. För att spara på batteriet "sover" mätsensorerna mestadels av tiden. På detta sätt blir batteriets livstid upp till 20 år. ​

 

Centralenheten är interfacet mot omvärlden och tar emot all data från routrarna. Från centralenheten skickas data till en SQL-databas från vilken användarna kan logga in och hämta data efterhand. Uppkoppling till centralenheten sker antingen via Ethernet eller via mobilnätet.

Typisk installation

Illustration system till Funktionsbeskrivning vit text.png
bottom of page