top of page

Integritetspolicy

Version 1.2

Denna integritetspolicy gällande Lund Science AB (559288-5809) med särskilt företagsnamn Acrimet är framtagen i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 2018-05-25.

Integritetspolicyn gäller för alla Lund Science  - Acrimets kunder och för de som väljer att kontakta oss via mail eller vår hemsidas kontaktformulär samt för de som använder vår app Smarta Hem och/eller våra hemsidor.

 

Vad är en personuppgift?

Den information som kan identifiera en enskild person definieras som en personuppgift.

 

När hanterar vi personuppgifter?

Vi hanterar i vissa fall personuppgifter när du blir kund hos oss och/eller om du kontaktar oss via vår hemsida eller mailar oss.

 

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi får uppgifter när du använder våra tjänster såsom vår hemsida eller när du kontaktar oss via mail.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Exempel på uppgifter som vi hanterar är namn och emailadress, om du väljer att kontakta oss. Känsliga personuppgifter såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa, religiös övertygelse o.s.v hanteras inte.

När du kontaktar oss via vår hemsidas kontaktformulär ser vi de kontaktuppgifter som du uppger, till exempel mail och namn. Uppgifterna du uppger sparas enbart i syfte att kunna besvara ditt ärende av oss eller våra samarbetspartners.

 

Vilka andra uppgifter hanterar vi?

Vår app Smarta Hem och vår hemsida för kunder, samlar in och hanterar mätvärden på lägenhetsbasis för förbrukning av el, vatten och /eller energi samt inomhustemperatur e.t.c I vissa fall insamlas och hanteras mätvärden för elbilsladdning också.

Insamling av mätvärden avseende förbrukningsdata hos hushåll sker enligt avtal med din bostadsrättsförening eller hyresvärd och sparas i vår databasserver. Användarna loggar in med användarnamn och lösenord. Kontot är länkat till lägenhetsadress, inte till personer som bor där. Appen och hemsidan samlar inte in någon personinformation såsom namn, email eller liknande. De hanterar bara mätvärden, dess associerade uppmätta kostnad samt användar-ID.

Du kan genom att logga in på vår server, se ditt eget hushålls förbrukningsdata när som helst. Inloggningsuppgifter får du av oss när du flyttar in och skickas med vanlig post.

I vissa lägen kan driftstekniker som är kopplade till skötseln av fastigheten behöva se driftsdata för din lägenhet. Till exempel kan lägenhetstemperatur och inomhusklimat användas som styrsignal till ventilation och värme och läckage kan spåras vid onormal vattenförbrukning.

Om du bor i en bostadsrättsförening eller hyreshus används ofta insamlade månads-  eller kvartalsdata som debiteringsunderlag.

Varför hanterar vi dina uppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter i syfte att du som kund ska kunna se din faktiska förbrukning av till exempel vatten, el, energi när som helst och för att fastighetens förvaltning får underlag att debitera din verkliga förbrukning.

 

Hur används data och vem lämnar vi ut uppgifter till?

Vi använder information som vi samlar in för att förbättra våra hemsidor, vår app Smarta Hem samt vår kundsupport.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vi säljer eller överför ingen information som är personligt identifierbar, till utomstående parter. Däremot kan betrodd tredjepart som hjälper oss få tillgång till viss information för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med kund. Detta kan till exempel röra sig om att en serviceåtgärd behöver utföras av en elektriker. Om detta sker, lämnas endast de uppgifter som krävs för att åtgärden ska kunna genomföras. I de fall som kunden önskar att våra insamlade mätvärden ska integreras i ett annat system, till exempel styrsystem för värme överförs inga personliga uppgifter utan endast mätvärden som inte är kopplade till namn.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Endast medarbetare som specifikt arbetar med kundservice, debitering och data har tillgång till din information. Som en extra åtgärd har vi valt att ta bort namn och lägenhetsnummer när du loggar in med dina inloggningsuppgifter. Istället visas ett användarID i vår mobilapp och på vår hemsida, som är kopplat till lägenheten men inte till en person.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Vi använder också cookies på vår hemsida och app för att du ska kunna fortsätta vara inloggad. Vår server kan också lagra grundläggande teknisk information, såsom IP-adress, i temporära minnen.

Om du inte accepterar cookies och/eller vill ta bort redan sparade cookies från oss så kan du inaktivera lagringen. Detta görs i inställningsfunktionen i webbläsaren. Observera att inställningarna kan skilja sig åt beroende på vilken webbläsare som används.

För mer information om cookies vänligen kontakta oss på contact@lundscience.com

 

Datasäkerhet

Alla mätvärden är krypterade och kan inte avläsas av obehöriga. Data sparas i vår databasserver som inte är åtkomlig utifrån.

 

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss för att begränsa användningen av dina uppgifter, begära ut registerutdrag för dina uppgifter som vi hanterar, och få dina uppgifter raderade. För att begära ett registerutdrag, ber vi dig att skriva ner din begäran, ditt namn, personnummer och underskrift och skicka till:

Lund Science AB - Acrimet

Klostergatan 2

222 22 Lund

Ditt svar kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.

Om du anser att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade eller om du inte är nöjd med hur de har behandlats kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen för att lämna klagomål.  

 

Samtycke

Genom att använda vårt kontaktformulär och ange dina personuppgifter, godkänner du att vi sparar dessa.

 

Förändringar

Denna integritetspolicy kan uppdateras. Senaste versionen hittar du på vår hemsida.

 

Personuppgifts/underbiträdesavtal

Vid behov kan ett personuppgifts- eller underbiträdesavtal tecknas med er.

 

Kontakt

För frågor om vår integritetspolicy, vänligen maila till contact@lundscience.com eller skriv till:

Lund Science AB - Acrimet

Klostergatan 2

222 22 Lund

  Version                Beskrivning                 Datum

  1.0                         Första utgivning       2018-05-24

  1.1                          Andra utgivning       2020-08-04

  1.2                         Tredje utgivning       2021-07-15

  1.3                         Fjärde utgivning       2022-06-14

bottom of page