top of page

Om oss

Vi är ett innovativt teknikföretag som erbjuder nyckelfärdiga mätsystem för fastighetsbestånd. 

Våra smarta sensorer mäter vatten, temperatur, el och värme  på lägenhetsbasis, så att de boende kan debiteras för faktisk förbrukning, istället för en schablonavgift. 

 

Sedan vi startade har vi hjälpt bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och byggherrar att sänka energiåtgången i fastigheter. 

 

Vi utvecklar ständigt våra produkter och vårt trådlösa system för mätsensorer, för att möta behov. Vi använder den senaste meshtekniken som ger ett robust och skalbart system. 

Vi samarbetar med Solhybrid AB som säljer och installerar solceller.

Mer information om dem hittar du här. 

Acrimet ingår som särskilt företagsnamn och varumärke i Lund Science AB. 

Green Farm

Våra jobb

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, byggbolag och fastighetsbolag. 

Vi arbetar även med forskningsprojekt och är stolta över att vara hovleverantör av sensorer till Chalmers HSB Living Lab - ett forskningsprojekt för framtidens hållbara boende. Läs mer om projektet här. 

bottom of page