top of page

Produkter för fjärravläst mätning

I bildgalleriet nedan syns våra vanligaste produkter.

Samtliga av våra produkter ingår i vårt trådlösa system som bygger på modern meshteknologi. Tekniken uppfyller Europastandarden EN 16836 för IMD. 

 

Tillgång till mätvärden

Vi erbjuder en datatjänst där varje hushåll får tillgång till vår app Smarta Hem. Där visas berörda hushålls förbrukning och dess kostnad.  Förvaltningen/fastighetsägaren får tillgång till övergripande data, för analys och debiteringsunderlag. 

 

Installation och montering

Vid en installation projektleder vi genom hela processen, från att informera samtliga hushåll till slutlig driftsättning av systemet.

Vårt team består av administratörer,  tekniker, rörläggare och elektriker som har gedigen erfarenhet av trådlösa mätsystem och är utbildade inom området.

bottom of page