top of page

Smart mätning
i fastigheter

Vi erbjuder ett nyckelfärdigt system för individuell mätning och debitering (IMD).

Våra smarta mätsensorer mäter vatten, värme, el och temperatur. Via vår app Smarta Hem kan hushållen följa sin förbrukning och dess uppmätta kostnad. 

iStock-1225226886.jpg
Appen 2022.2.jpg

Energioptimera fastigheter

Många fastigheters energiförbrukning är onödigt hög. För att hitta onödig elförbrukning, vattenanvändning eller värmeläckage krävs mätning. Med våra små mätsensorer kan energihål hittas och täppas till. 

Gemensamt elabonnemang

I många flerbostadshus är det fortfarande vanligt att varje hushåll betalar för varsitt elabonnemang, helt i onödan.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att byta ut alla privata abonnemang med ett större fastighetsabonnemang. Vi installerar undermätare till varje hushåll så att samtliga hushåll betalar fortfarande för faktisk förbrukning.  Besparingen brukar bli omkring 2000 kr per lägenhet och år.

mostphotos21565822-bredang.jpg

Innovation 

Vi utvecklar våra produkter kontinuerligt, efter vad marknaden är i behov av och i takt med den tekniska utvecklingen.

Vi är med i forskningsprojekt och är stolta över att vara hovleverantör av sensorer till Chalmers HSB Living Lab - ett forskningsprojekt för framtidens hållbara boende. Läs mer om projektet här. 

Nästa generations teknik

Våra produkter bygger på den senaste, trådlösa meshtekniken som är mycket robust och driftsäker. Tekniken har hög säkerhet och data är skyddade med stark kryptering. 

NYHETER

bottom of page