TEKNIK

app_1.2_skarp_figur_skärmdump_2.png
app_1.2_skarp_figur_skärmdump_1.png

Data "hoppar" från router till router tills det når centralenheten. Om en router försvinner hittas automatiskt en ny väg. Denna självläkande egenskap gör att systemet är mycket säkert och även utbyggbart. Ett system kan hantera 1000-tals mätare. 

Tekniken uppfyller alla krav enligt den nya europeiska standarden (EN 16836) för trådlösa sensorer inom individuell mätning.

Våra produkter bygger på en internationell teknik, som är ledande standard för trådlösa mätsensorer. Tekniken har en unik skalbarhet och säkerhet som möjliggör att det trådlösa mätsystemet lätt kan byggas ut efterhand. Säkerhetstänket är högt för att garantera att data är autentiska och data är skyddad med stark kryptering.

 

Sändningsfrekvensen ligger på 2.4 GHz-bandet vilket gör att det är helt ostört av mobiltelefoner (som sänder på 800 MHz).

Tekniken är ett mesh-nätverk där data sänds trådlöst från router till router tills det når mottagaren. Det sker automatiskt på bråkdelar av en sekund. Om en router slutar att fungera hittar nätverket en annan väg förbi den felande länken. Fördelen med "mesh-nätverket" är långa räckvidder - själva mätaren kan vara långt från insamlingsenheten.

 

 

En typisk installation i ett flervåningshus ser ut som på bilden ovan och bygger på tre olika enheter, routrar, mätsensorer och en centralenhet.

Routrarna är små, diskreta enheter som bär hela nätverket, de är transportledet för datatrafiken och är alltid påslagna. Routrarna placeras oftast i trapphuset på vartannat våningsplan. Routrarna tar emot data från mätsensorerna som sitter inne i lägenheterna. Mätsensorerna skickar data till den router som är närmst. Om en router skulle sluta att fungera, hittar mätsensorerna direkt en annan router att rapportera till. Att data på detta sätt kan ”hoppa” vidare är en utmärkande egenskap för tekniken som gör det robust och unikt. ”Hoppen” sker automatiskt och mycket snabbt, det tar bara någon hundradels sekund.

Mätsensorerna registrerar förbrukning och skickar kontinuerligt sin information. Data rapporteras efter förinställda scheman. Standardintervallet för rapportering är var tionde minut men rapporteringsfrekvensen kan anpassas efter kundens behov. För att spara på batteriet "sover" mätsensorerna mestadels av tiden. På detta sätt blir batteriets livstid upp till 20 år. ​

Centralenheten är interfacet mot omvärlden och tar emot all data från routrarna. Från centralenheten skickas data till en SQL-databas från vilken användarna kan logga in och hämta data efterhand. Uppkoppling till centralenheten sker antingen via Ethernet eller via GPRS.