OM OSS

PRODUKTER

Individuell mätning och debitering ger en rättvis fördelning, är bra för miljön och minskar på kostnaderna.

Vi har produkterna och helhetslösningen för att ha koll på ditt boende. Med individuell mätning och debitering får varje hushåll betala för faktisk förbrukning, istället för en schablonavgift.

När varje hushåll får kontroll över hur mycket vatten som de använder, brukar resultatet bli en vattenminskning på 30%.

Det blir en rättvis fördelning, en mindre kostnad och miljön påverkas positivt.  

Istället för att varje hushåll har varsitt elabonnemang kan fastigheten dela på ett, större abonnemang vilket gör att nätavgiften blir betydligt mindre. Varje hushåll har fortfarande en egen elmätare och betalar för faktisk förbrukning.

Temperaturmätning på lägenhetsbasis är ett effektivt sätt för att energioptimera fastigheter. Temperatur upplevs olika och kan variera kraftigt från norrsida till södersida. Med våra trådlösa mätsensorer får förvaltaren indikationer på om värmesystemet är rätt inställt för köldknäppar, om det finns luft i radiatorsystem och om fastigheten läcker värme. Temperatursensorerna kan även kopplas till styrsystem för automatisk reglering av värmetillförsel.

Med individuell mätning och debitering kan vattenförbrukningen minska med 30%

PRODUKTSORTIMENT:

  • VATTENMÄTARE

  • ELMÄTARE

  • TEMPERATURMÄTARE

  • ENERGIMÄTARE

  • LUFTFUKTIGHETSMÄTARE

  • CO2-MÄTARE

  • VENTILATIONSMÄTARE

  • LÄCKAGEMÄTARE

  • BRANDVARNARE

  • LADDSTOLPAR FÖR ELBIL

Installation och montering

Vid en installation projektleder vi genom hela processen, från att informera samtliga hushåll till slutlig driftsättning av systemet.

Vårt team består av administratörer,  tekniker, rörläggare och elektriker som har gedigen erfarenhet av trådlösa mätsystem och är utbildade inom området.

 

Tillgång till mätvärden

För att enkelt kunna följa förbrukningen får varje hushåll ett konto med inloggning där berörda hushålls mätvärde visas på ett lätthanterligt sätt. Mätvärdena finns tillgängliga  på vår hemsida samt på vår mobilapplikation Smarta Hem.

Förvaltningen erbjuds ett analysprogram för presentation och debiteringsunderlag.

 

Drift, support och debiteringslistor

Vi erbjuder drift, underhåll av systemet och debiteringsunderlag.

app_1.2_skarp_figur_skärmdump_1.png